Syariat Hakikat Tarikat Makrifat

Warisan Budaya Alamiah

  • Syariat Hakikat Tarikat Makrifat


    ISLAM

  • Jumlah Pengunjung

    • 237,767 hits
  • Log Keluar / Masuk

  • Waktu Sekarang

Archive for 11 Julai 2010

Perlukah bertarikat dan bertasauf

Posted by Sifuli di 11 Julai 2010

Adakah kita perlu kepada tarekat? Adakah kita perlu kepada tasawuf? Adakah kita perlu kepada kesufian? Soalan-soalan ini sering timbul dalam pemikiran orang-orang yang belajar ilmu agama. Perlu juga dibezakan soalan-soalan tersebut dengan satu soalan lain yang perlu ditanya kepada diri kita iaitu ‘perlukah kita kepada pembersihan jiwa?’ Di antara tiga soalan yang awal dengan soalan yang keempat ini ada perbezaan yang ketara bagi mereka yang memerhatikannya dengan teliti.

Persoalan yang keempat ini jawapannya adalah jelas dan terang iaitu: kita sememangnya sebagai seorang muslim amat memerlukan kepada pembersihan jiwa kerana itulah di antara tugas para Rasul dan Nabi alaihimussolatu wassalaam. Firman Allah SWT di dalam surah al Jumu’ah ayat yang kedua bermaksud: ‘Dialah yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang yang tidak tahu menulis dan membaca seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Walaupun sebelum itu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata’. Begitu juga terdapat ayat-ayat lain yang menerangkan bahawa tugas para Nabi dan Rasul adalah membersihkan jiwa manusia daripada sebarang kekotoran seperti syirik dan maksiat.

Ada pun tiga persoalan yang awal, maka jawapannya tidak jelas dan terang kerana persoalannya juga tidak jelas dan tidak terang. Kalau orang yang bertanya itu menggunakan perkataan ‘tarekat’, ‘tasawuf’ dan ‘kesufian’ dengan maksud ‘pembersihan jiwa’, maka jawapannya adalah sama dengan persoalan keempat iaitu kita memang memerlukan kepada pembersihan jiwa. Tetapi jika yang bertanya mempunyai gambaran lain tentang apa itu tarekat, tasawuf dan kesufian, maka jawapan yang hendak diberikan mestilah dikaji dengan teliti terlebih dahulu. Baca baki entri ini »

Advertisement

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Syariat Islam

Posted by Sifuli di 11 Julai 2010

Arti Syariat

Syari’at bisa disebut syir’ah. Artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Perkataan “syara’a fiil maa’i” artinya datang ke sumber air mengalir atau datang pada syari’ah.

Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia.

Kata “syara’a” berarti memakai syari’at. Juga kata “syara’a” atau “istara’a” berarti membentuk syari’at atau hukum. Dalam hal ini Allah berfirman, “Untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syari’at) dan jalan yang terang.” [QS. Al-Maidah (5): 48]

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) tentang urusan itu (agama), maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui.” [QS. Al-Maidah (5): 18].

“Allah telah mensyari’atkan (mengatur) bagi kamu tentang agama sebagaimana apa yang telah diwariskan kepada Nuh.” [QS. Asy-Syuuraa (42): 13].

Sedangkan arti syari’at menurut istilah adalah “maa anzalahullahu li ‘ibaadihi minal ahkaami ‘alaa lisaani rusulihil kiraami liyukhrijan naasa min dayaajiirizh zhalaami ilan nuril bi idznihi wa yahdiyahum ilash shiraathil mustaqiimi.” Artinya, hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah swt. melalui rasul-rasulNya yang mulia, untuk manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang, dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Jika ditambah kata “Islam” di belakangnya, sehingga menjadi frase Syari’at Islam (asy-syari’atul islaamiyatu), istilah bentukan ini berarti, ” maa anzalahullahu li ‘ibaadihi minal ahkaami ‘alaa lisaani sayyidinaa muhammadin ‘alaihi afdhalush shalaati was salaami sawaa-un akaana bil qur-ani am bisunnati rasuulillahi min qaulin au fi’lin au taqriirin.” Maksudnya, syari’at Islam adalah hukum-hukum peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah swt. untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. baik berupa Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.

Terkadang syari’ah Islam juga dimaksudkan untuk pengertian Fiqh Islam. Jadi, maknanya umum, tetapi maksudnya untuk suatu pengertian khusus. Ithlaaqul ‘aammi wa yuraadubihil khaashsh (disebut umum padahal dimaksudkan khusus). Baca baki entri ini »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »